Service en onderhoud daglichtsystemen

Service en onderhoud glasdakconstucties

Regelmatig onderhoud en professionele verzorging zijn essentieel om uw glasdakconstructie optimaal te beschermen en levensduur te verlengen. Er is steeds vaker sprake van extreme weersomstandigheden zoals storm, zware regen, hagel, sneeuw en ijs en dat kan op lange termijn een reëel gevaar vormen voor complexe glasstructuren.

Waarom regelmatig onderhoud zo belangrijk is:

  • Regelmatig onderhoud kan voorkomen dat water het gebouwmateriaal binnendringt
  • Regelmatig onderhoud zorgt voor een optimale werking van de ventilernede delen
  • Onvolkomenheden aan de glasconstructies worden tijdig gesignaleerd en gerapporteerd
  • Het risico dat reparaties aan het gebouw niet tijdig worden uitgevoerd wordt voorkomen
  • De hoge kapitaal- en personeelskosten als gevolg van renovaties worden voorkomen
  • Onderhoud en verzorging garanderen dat de constructie en dus het gehele pand gedurende lange tijd zijn waarde behoudt
  • Een vast servicetarief dat u kunt opnemen in uw vast lasten
  • Meerjaren onderhoudsplanning